Pictura din biserica mare a Mănăstirii Bistrița

Publicat
3 Iul 2016

Fresca din secolul al XVI-lea a fost refăcută parţial în anul 1814 şi restaurată total în anii 1986-1987.

Fresca din secolul al XVI-lea a fost refăcută parţial în anul 1814 şi restaurată total în anii 1986-1987. În pridvorul bisericii este pisania nouă care ne spune: Cu voia Tatălui, cu ajutorul Sfântului Duh, prin grija şi stăruinţa Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a restaurat pictura din biserica sfintei mănăstiri Bistriţa-Neamţ cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», ctitoria marilor voievozi Muşatini, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu, în anii 1986-1987, stareţ fiind arhimandritul Ciprian Zaharia. Lucrările de restaurare au fost efectuate de pictorii Ion Neagoe şi Gabriela Stoian, completările la pictura nouă fiind făcute de pictorul Bogdan Mociulschi.

Citește alte articole despre: pictura, Biserica, Mănăstirea Bistrița