Despre noi - obștea Mănăstirii Bistrița

Mănăstirea Bistriţa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este o mănăstire de călugări, ctitor fiind Domnitorul Alexandru cel Bun în anul 1407. Obștea este formată din 34 de viețuitori, stareţ fiind Arhim. Luca Diaconu.

Adresa: sat Bistriţa, str. Mănăstirii, nr. 116, comuna Alexandru cel Bun, cod 617507, jud. Neamţ

Telefon: 0233/241.695